De belangrijkste bijdrage van marketing is dat het ondernemingen moet helpen om de markt en de klant centraal te stellen en niet het product zelf. Kortom, uitgaan van de wensen en behoeften van de klant. Organisaties die dat spel in de vingers hebben, worden gewaardeerd en bieden hun klanten superieure waarde. BLYNQ kan hier het volgende bij betekenen:

·       Analyse huidige marketingbeleid
·       Marketingstrategie/doelgroepbepaling
·       Positionering/ unieke verkoopbelofte vaststellen
·       Invulling marketingmix (product, prijs, plaats, promotie)
·       Verkooptraining accountmanagers


You have to learn the rules of the game.
And then you have to play better than anyone else.

(Albert Einstein)